Boekhouder worden

Salaris

Wil je je eigen boekhouddienst opzetten of of zelfstandig de loonadministratie doen voor andere bedrijven? Hier vindt u een overzicht van welke kwalificatie vereist is voor welke activiteit.

De Wet op de belastingadvies en de Wet op de juridische advisering stellen strikte grenzen aan uw werkzaamheden. Bijstand in belastingzaken of boekhoudkundige bijstand is voorbehouden aan belastingadviseurs; advies voorbehouden aan advocaten op het gebied van arbeid of sociale zekerheid is evenmin toelaatbaar. Overtredingen kunnen leiden tot bestuurlijke boetes, waarschuwingen op grond van het mededingingsrecht en zelfs kostbare mededingingszaken.

Activiteiten die voor iedereen zijn toegestaan Een ieder mag mechanische handelingen verrichten bij het bijhouden van boeken en bescheiden die van belang zijn voor de belastingheffing.

Dit bevat:

 • Schrijven en rekenen
 • Data-acquisitie op basis van documenten die zijn toegewezen door de opdrachtgever of door een andere daartoe bevoegde persoon
 • Gegevensverzameling volgens bindende boekingsinstructies van de klant of een andere persoon die bevoegd is om boekingsinstructies te geven
 • Compileren van gegevens volgens gespecificeerde programma’s, maar niet de juridische beoordeling van feiten zoals de boekhouding van ontvangsten en het verstrekken van boekingsinstructies Activiteiten die alleen voor bepaalde mensen zijn toegestaan mensen die
 • een afsluitend examen fiscaal- en bedrijfskundig advies of een commerciële leertijd hebben behaald of een gelijkwaardige vooropleiding hebben gevolgd en daarna
 • minimaal drie jaar praktisch actief zijn op het gebied van accountancy voor minimaal 16 uur per week, verdere bevoegdheden hebben.

Als gelijkwaardige vooropleiding geldt een driejarige opleiding tot financieel kandidaat of tot coöperatief accountant, aangevuld met het examen van de inspecteur. Ook hoger opgeleiden, bijvoorbeeld degenen die een accountantsexamen hebben gedaan of een graad in de economie hebben behaald, staan ​​op gelijke voet met de gediplomeerde bedrijfsondersteuners en technisch ondersteuners.

Deze personen mogen de volgende werkzaamheden uitvoeren:

Lopende zakelijke transacties boeken (rekeningtoewijzing, boekingsinstructies afgeven):

 • Registratie van zakelijke transacties door middel van basisregistraties (overzicht van inkomende en uitgaande documenten; bijhouden van een kasboek; apart archiveren van bankafschriften, etc.)
 • Huidige zakelijke transacties boeken door boekingsrecords te maken
 • Gegevensverzameling ten behoeve van EDP-boekhouding buiten de onderneming (met tussenkomst van een belastingadviseur, volgens een door de belastingadviseur opgesteld rekeningschema)
 • Technische opstelling van de jaarrekening en bedrijfsanalyse van de cijfers in de vorm van kengetallen (niet: opstelling van de jaarrekening, ook niet in de vorm van een programmagestuurde uitdraai = “drukknopbalans”)
 • Hulp bij het inrichten van de boekhouding die fiscaal niet relevant is, bijvoorbeeld door hulp te bieden bij de keuze van het boekhoudsysteem, de te gebruiken apparaten, de manier waarop de bonnen worden geaccepteerd of het afdrukken van de boekhoudresultaten

Bereid doorlopende loonstroken en aangiften inkomstenbelasting voor.

Voldoet u aan de genoemde eisen, dan dient u deze werkzaamheden verantwoord uit te voeren, dat wil zeggen u mag de hulp van medewerkers gebruiken, maar draagt ​​zelf de feitelijke en juridische verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdracht. Bij vennootschappen dienen de vertegenwoordigingsbevoegden aan de genoemde eisen te voldoen.