Systemen voor waterverwarming

Boiler

Het gebruik van de zon voor het verwarmen van huishoudelijk water wordt steeds populairder. Aan de andere kant zijn elektrische boilers bij wet verboden. Het verwarmen van water met de verwarming is echter nog steeds toegestaan.

Het hele jaar door warm tapwater leveren met een hoge energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid vereist een zogenaamd bivalent systeem. De zon is zeer welkom: zonnecollectoren zijn erg populair bij gebouweigenaren. Het aantal kleine en grote huizen waarin het water voor huishoudelijk gebruik wordt verwarmd met een thermisch zonnestelsel blijft toenemen. In 2018 werd in Nederland bijna 700 gigawattuur aan energie opgewekt uit de zon; het opgesteld vermogen in de gebouwenvoorraad is sinds 2010 verdubbeld. Deze trend zal zich in de toekomst voortzetten. Het is de bedoeling van alle kantons om het verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik met elektrische boilers te verbieden. De meeste hebben nu bouwvoorschriften ingevoerd die vereisen dat een warmwatersysteem met hernieuwbare energie wordt geïnstalleerd in nieuwe gebouwen of bij het vervangen van een ketel. Sommige kantons vragen zelfs een minimumaandeel aan warmte uit hernieuwbare energiebronnen zoals de zon; Vrijwel overal worden hier echter subsidies voor uitgekeerd.

Zet de verwarming uit in de zomer

De strengere regels voor warm water die de kantons in heel Zwitserland willen invoeren, omvatten daarom: Het warmwatersysteem kan worden verwarmd met hernieuwbare energie of het verwarmingssysteem kan voor dit doel geheel of gedeeltelijk worden gebruikt. De kantonnale energiewetten laten echter nog steeds toe dat de warmwaterboiler in de zomer met elektriciteit wordt verwarmd. Als u geen thermische zonne-installatie hebt geïnstalleerd, maakt de elektrische bediening het in ieder geval mogelijk om de verwarmingsinstallatie in de zomer uit te schakelen.

Als u het hele jaar door warm water wilt leveren zonder extra elektriciteitsverbruik, maar wel op een energiezuinige en milieuvriendelijke manier, dan is een zogenaamd bivalent systeem vereist. Concreet betekent dit het aanvullen van het verwarmingssysteem met zonnecollectoren of een warmtepompboiler. Zo is een zonnesysteem van 5 tot 6 m2 op het dak van het huis voldoende om meer dan de helft van de warmwaterbehoefte van een eengezinswoning te dekken. Technisch gezien is de warmwaterboiler zo in het gebouwbeheersysteem geïntegreerd dat de warmwaterinstallatie naar wens zonnethermisch, elektrisch of via de verwarmingsinstallatie kan worden bediend. Bij het combineren van zonne-installaties met warmtepompverwarming moet speciale aandacht worden besteed aan de hydrauliek: De warmteoverdrachtsnozzles voor het zonnewarmtecircuit moeten in het laagste gedeelte van de opslagtank worden geïnstalleerd, omdat hier de sterkste energie-invoer is Is benodigd. De warmte-inbreng door de warmtepomp dient plaats te vinden in de bovenste waterlagen. Hierdoor wordt deze pas ingeschakeld als de zon te weinig warmte heeft geleverd.

Vervangen?

De warmtepompboiler is een alternatief voor het thermische zonnesysteem. Dit is een aanvulling op het verwarmingssysteem en genereert warmte uit de omgevingslucht. In bepaalde gevallen kan hiervoor de warme afvoerlucht in de stookruimte worden gebruikt, wat het energierendement van de HP-ketel verhoogt.

Een knelpunt is de hoge warmtebehoefte: om hygiënische redenen moet het water voor huishoudelijk gebruik minimaal korte tijd worden verwarmd tot een temperatuurniveau van 60 ° C, zodat de vorming van legionella kan worden voorkomen. De meeste ketelunits hebben een ingebouwd regelprogramma met legionellaregeling. Als de ketel onafhankelijk van het verwarmingssysteem moet worden vervangen, raden experts een bivalent verwarmingssysteem aan. Bij het plaatsen van zonnecollectoren moet rekening worden gehouden met eventuele voorschotten, zoals het vergroten van de warmwaterboiler: Deze dient 50% tot 75% groter te zijn dan de oude elektrische boiler.

Meer kun je lezen op www.eletrische boilers.nl.